„Vieni žmonės ieško gražių vietų, kiti jas sukuria“. Hazrat Inayat Khan